Personvernerklæring

Behandlingsansvarlig

Daglig leder og eier Pia Hebæk Cyrén er på vegne av Den siste reisen behandlingsansvarlig for byråenes behandling av personopplysninger.

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder (den som er ansvarlig for gravferden), arvinger og andre pårørende:

  • Navn
  • Adresse
  • Telefonnummer
  • Fødselsnummer
  • Slektskapsforhold til avdøde
  • E-postadresse

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser (bl.a. mot offentlige etater) etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon, SMS og postutsendelser.

Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (b).

Der du har samtykket til det, benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med ditt kjøp.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies).

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere. Eksempelvis gravferdsmyndigheter, trossamfunn, medvirkende i gravferden, minnesamvær og leverandører. Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Sletting av personopplysninger

Vi sletter og arkiverer i henhold til lovens bestemmelser og har databehandleravtaler med de leverandører og samarbeidspartnere der det er påkrevet.

Rettigheter for den registrerte

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.

Kontaktinformasjon

Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser:Den siste reisen AS
Kirkeveien 114
0361 Oslo

z