Begravelser og seremonier

Vår spesialitet er å lage vakre og verdige begravelser og bisettelser som virkelig speiler livet som har blitt levd. En avskjed på en god måte kan gjøre en stor forskjell for de nærmeste når livet skal gå videre.

En minneverdig begravelse

Hva skjer etter et dødsfall

Du velger selv om du ønsker begravelse med eller uten seremoni. Vi tilbyr og tilrettelegger for begge deler gjennom våre komplette tjenester.

Seremonien kan være i en kirke, i et kapell, i et annet egnet lokale eller ute i naturen. Det er opp til hver enkelt å avgjøre hvor seremonien skal holdes. Kanskje hadde avdøde selv noen ønsker? Det viktigste er at seremonien blir en verdig avskjed hvor vi kan samles og minnes. Vi legger vekt på å lage seremonien sammen med familien slik at ønsker ivaretas.

Å miste en av sine kjære er et av livets mest dramatiske hendelser. Det er helt naturlig å kjenne seg usikker og urolig for det som skal skje.

Vi har laget en oversikt over tingene du trenger å huske på når noen dør.

På minnestunden etter seremonien er det fin å sette fokus på avdødes personlighet og avtrykk på jorden. Derfor er det naturligvis mange ulike ønsker for denne stunden. Noen ønsker en samling i godt lag med et glass champagne for å feire livet som er blitt levd. Andre ønsker en rolig minnestund med kun de aller nærmeste til stede. Vårt begravelsesbyrå hjelper deg med alt det praktiske.

Trostrud-Freno er leverandør av våre kister og urner. De har et bredt produktspekter som gjør det mulig å gi begravelsen et personlig uttrykk, samtidig med at man gir den en helhetlig og verdig ramme.

Vi designer kister og urner. Ingenting er umulig, i samarbeid med Oslo Snekkerverksted får vi laget den akkurat slik dere ønsker.

Se våre kister og urner

Vi ser et ønske om at seremoniene skal gjenspeile avdødes livshistorie, vise interessene og personligheten. Blomster har lang tradisjon ved gravferd og brukes nå i enda større grad for å skape vakre, verdige og personlige rammer. Vi vil kunne veilede med hensyn til blomstervalg og tekster på sløyfer. Vi samarbeider med Majorstuen Blomster som holder til i Bogstadveien 47 i Oslo. Blomster kan også  bestilles via våre minnesider.

Vi har et bredt utvalg av gravsteiner. Alt fra vakre gravminner i stål fra Gjenskinn til tradisjonelle gravsteiner fra Steinskulptur. Vi har også et eksklusivt samarbeid med kunstneren Nico Widerberg. Han har utviklet en egen kolleksjon av unike gravsteiner som han lager for oss. Hver gravstein blir et eget kunstverk.

I tillegg til de helt unike gravsteinene fra Nico Widerberg, leverer vi tradisjonelle gravsteiner av høy kvalitet fra SA Steinskulptur.

Vi samarbeider også med billedkunstnerne Gita S. Norheim og Turid Uldal hos Gjenskinn, som lager vakre gravminner i stål.

 

I tillegg til tjenestene ovenfor, hjelper vårt begravelsesbyrå deg også med følgende tjenester:

 • Henting av avdøde, stell og nedlegg i kiste
 • Planlegging og tilrettelegging av begravelsen/bisettelsen
 • Melde dødsfall til offentlige instanser
 • Lage diamant av kremasjonsaske
 • Gravstein og inskripsjon på stein
 • Transport av kiste til seremonisted / kirkegård / krematorium
 • Er behjelpelige med Søknad om gravferdstønad hos NAV
 • Dødsannonse og minneside
 • Lage program til seremonien
 • Bestille blomster
 • Kontakt med gravlund/kirkegård om gravstedet
 • Søke Statsforvalteren om askespredning
 • Askespredning i verdensrommet
 • Arrangere minnestund og avskjedsfest
 • Streamer (direktesender) seremonien dersom ønskelig

Ingen begravelser er like

Vi skreddersyr unike begravelser og seremonier. Vi tilbyr alt fra tradisjonelle begravelser til livssynsåpne seremonier.

Tradisjonell seremoni

Vår spesialitet er å lage vakre og verdige begravelser og bisettelser som virkelig speiler livet som er blitt levd. Vi hjelper og tilrettelegger for dere. Uansett om det er ønske om en vakker verdig og tradisjonell kistebegravelse eller bisettelse. I tillegg til at vi tar oss av alle de praktiske oppgavene og papirarbeidet, hjelper vi dere også å søke om gravferdsstønad. Dersom det er aktuelt.

 

Livssynsåpen seremoni

Livssynsåpne seremonier kan være i et kapell, et annet egnet lokale eller ute i naturen. Det viktigste er at seremonien blir en verdig avskjed hvor vi kan samles og minnes. Vi legger vekt på å lage seremonien sammen med familien slik at ønsker ivaretas.

Spre asken i verdensrommet

Vi filmer hele reisen til 100 000 fot hvor asken spres.

Spre asken i verdensrommet
Avslutt sermonien med med å sende opp papirlykter

Avslutt med med å sende opp papirlykter

Avslutt med med å sende opp papirlykter.

Ha en begravelse sermoni med champagne i hagen

Champagne i hagen

Ikke alle ønsker en tradisjonell minnestund. Noen ønsker en fest der livet som er levd blir feiret. 

Senk urnen med aske i havet

Senk urnen i havet

Ha en vakker seremoni på stranden. Etter avskjeden tar følget båt ut på fjorden og senker urnen i sjøen.

Spre den avdødes aske på en fjelltopp

Spre asken på en fjelltopp

Ha seremonien på toppen av et fjell. Etterpå står følget sammen ned på ski .

Stemningsfull musikk til seremonien

La dere inspirere av våre spillelister med stemningsfull musikk.
Våre dyktige musikere og solister gjenskaper magien i seremonien.