Priser

Begravelsesbyråer er en samfunnskritisk tjeneste.
På lik linje med helsevesenet.

Vi henter den døde hjemme eller på sykehus/sykehjem.
Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til kapell eller kirke.
Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
2 assistenter tilstede i begravelsen/bisettelsen.
Pynting av seremonirom. Enkel hvit kiste,
Elegant og enkel kistedekorasjon.
Dødsannonse på byråets hjemmeside og en minneside på internett,
20 stk. seremoniprogram.
Veiledning ved valg av gravsted og gravstein
En slik gravferd koster kr 29.800,-.

Noen ønsker en større seremoni hvor familie, venner, kollegaer og alle kjente og kjære til avdøde er velkomne. Slike seremonier koster ofte mer. Musikere som spiller og solister som synger skaper en nydelig ramme rundt seremoniene. Leie av vår egen livssynsåpne seremonimester, privat prest eller humanetisk gravferdstaler. Flere assistenter til stede før, under og etter seremoni, flere program, dyrere kiste, urne, syning av den døde, flere blomster, mer pynt etc, er kostnadsdrivere i større seremonier.
En slik gravferd koster gjerne fra kr 50.000,- til kr 100.000,-.

Prisen på en begravelse/bisettelse kommer helt an på hva du ønsker. For noen kan en begravelse uten seremoni være et riktig alternativ. Denne løsningen betyr at vi henter den døde hjemme eller på sykehus/sykehjem. Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til krematoriet eller gravplassen. Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
Dødsannonse kommer i tillegg.
En slik gravferd koster kr 16.000,-

Det finnes ikke noen eksakt fasit. Lommeboken, behov og den døde eller pårørendes ønsker bestemmer gjerne hvordan en gravferd blir. I tillegg til seremonien kan en avskjedsfest, minnestund og gravstedet (askespredning i verdensrommet, diamant av kremasjonsaske etc) være kostnadsdrivende.
En tradisjonell gravstein koster gjerne fra kr 25.000,-  ferdig gravert og satt opp på gravplassen. En gravstein i stål fra Gjenskinn koster fra kr 39.900,-. En helt unik gravstein laget av Nico Widerberg begynner på kr 65.000,-. Askespredning i verdensrommet koster fra kr 80.000,-.
En diamant av kremasjonsaske koster fra kr 40.000,-.

Offentlig stønadsordninger ved dødsfall

Gravferdsstønad er behovsprøvet og det kan utbetales stønad med inntil kr. 28 677,-

Ved behov hjelper vi å søke om gravferdsstønad fra Nav.
Egenandel ved transport over 20 km er kr. 2.868,-

Priser er gjeldene fra 1. januar 2024

Priser på våre tjenester

Priser gjelder gravferd for person over 18 år, og er gitt i henhold til forskrift om prisopplysninger for gravferdstjenester.

Alle priser er inkludert 25% merverdiavgift. Priser merket med * blir spesifisert på faktura med mva. Der det er behov for ekstra transport etter seremonien, tilkommer dette.

For full oversikt over byråets varer og tjenester, priser, samt kommunale avgifter se under.

Priser over alle våre gravferdtjenester
VarekodeBeskrivelsePriser
DiamantPris er avhengig av størrelse. fra kr:34.000

Les mer om minnediamant her

VarekodeBeskrivelsePriser
1001Kiste, Toten furu komplett16.440
1002Kiste, spon ubehandlet4.290
1003Kiste, Toten Natur (fås i flere utførelser: m/kvist, lutet, ubehandlet)16.440
1004Kiste, Toten 3⁄4 komplett14.230
1005Kiste Toten 3⁄4 komplett 210 cm16.990
1006Kiste, Furu Natur16.440
1007Kiste, Furu Natur med klarlakk16.440
1008Kiste, Profil hvit14430
1009Kiste, Profil med klarlakk14.850
1010Kiste, Palett sort16.380
1011Kiste, Tradisjon Mod.48 eikekiste, hengslet lokk27.190
1012Kiste, Continental, kirsebærtre, høyglanspolert46.990
1013Kiste, Mahogni med metall / trehåndtak27.800
1014Kiste, Nordica 65/508.350
1015Kiste, Nordica 65/50 XBL19.980
1016Kiste, Diamant 97/32 Hvit33.730
1017Kiste, Diamant 97/32 Hvit høyglans43.630
1018Kiste, Diamant 97/32 Sort høyglans43.630
1019Kiste, Diamant 97/32 Rød høyglans43.630
1020Symbol Diamantkors1.805
1021Kiste, Fosterkiste1.622
1022Kiste, 40 cm Hvit klarlakk3.210
1023Kiste, 65 cm, m/ utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.100
1024Kiste, 75 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.540
1025Kiste, 95 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu4.570
1026Kiste, 130 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu6.450
1027Kiste, 170 cm, m/utstyr, hvitmalt / lakkert furu9.925
1028Kiste, Sink 200 cm Norsk15.450
1029Kiste, Sink XBL Norsk19.190
1030Kiste, Sink Toten XL17.090
1031Flyutstyr, Flylem Standard3.510
1032Flyutstyr, Flylem Barn1.800
1033Flyutstyr, Flylem XBL5.790
1034Morsepose/Bodybag2.535
1035Ventekors hvitt1.815
1036Ventetegn stav hvitt1.815
10037Navnplate til Ventekors/stav600
10038Epok Hvitbeiset eik22.300
10039Epok Sortveiset eik22.300
10040Epok klarlakkert eik22.300
VarekodeBeskrivelsePriser
2000Urne i cellulose, Mare2.745
2001Urne i bjørk5.660
2002Urne, Bio uten dekor alle farger2.745
2003Urne, Bio med dekor alle farger3.585
2005Urne Diamant Hvitmatt og sortmatt5.065
2006Urne Diamant Hvit, Sort og Rød Høyglans5.380
2007Urne, Barneurne Hvit med bamsemotiv2.520
2008Urne, Barneurne Hvit1.385
2010Urnetransportkartong350
Alle kommunale avgifter faktureres av den enkelte kommune direkte til ansvarlig for gravferden.
VarekodeBeskrivelsePris
30002 Mannskap ved seremoni6200
30023 assistenter ved seremoni8100
30034 assistenter ved seremoni9100
3008Taler Humanetisk Forbund4000
3009Taler for livssynsnøytral seremoni5.000
3010Honorar prest v/ privat gravferd.fra kr. 3.800
3011Streaming av seremoni direkte7000
VarekodeBeskrivelsePris
3500Inngangsmusikk, gjeldene satser i den enkelte kommune800
3501Leie av lydanlegg3100
3502Leie av lydanlegg stortfra 6000
3503Orgelsolo800
3504Orgelsolo og preludering1200
35141 forsanger5000
3515Solist5000
3519Solist ved grav5000
3520Kor10000
VarekodeBeskrivelsePris
4000Enkel standard pynt, 1 lysstake på hver side1200
4001Leie av utstyr til seremoni i kirker og kapell4500
4003Kondolanseprotokoll550
 Stort portrett i ramme, hvit eller sort650
4006Enkel pynt ved syning i kapell1200
VarekodeBeskrivelse A5 format stående eller liggendePris
410025 stk. trykte program 4 siders2600
410150 stk. trykte program 4 siders3600
4102100 stk. trykte 4 siders4280
410425 stk. trykte program 6 siders3650
410625 stk. trykte program 8 siders4260
VarekodeBeskrivelse BegravelsesbilPris
5000Klargjøring og bringing av kiste2400
5001Pr. km56
5002Bårehenting kl 8-167500
5003Bårehenting kl 16-217850
5004Bårehenting kl 21-089800
5005Bårehenting helg og helligdager10850
5006Gardermoen, henting kl 8-1612500
5007Gardermoen, henting etter kl.1615500
5009Gardermoen, henting helg og helligdager19600
5015Nedlegging i kiste med stell av byrået1.590
5016Syning i kapell pr time1970
5017Hygienetillegg, ansiktsmaske pr stk35
5018Hygienetillegg. Hansker pr.par35
5019Hygienetillegg, Heldekkende smittevernsdrakt pr.stk240
5020Smittevask av bil560
5021Svøp til kister1.310
5022Svøp til barnekister290
5023Påkledning egne klær, tillegg710
5025Vaskeseremoni, tillegg3.260
5027Visning ved laborant895
5028Lett balsamering, nedlegging og lodding6.080
5029Full balsamering, nedlegging og lodding8.975
5030Nedlegging og lodding2.900
5031Åpning av zinkkiste og omlegg3.960
5032Klargjøring og bringe tom kiste1.400
5034Utferdige og melde dødsfallsdokumenter2.970
5035Askespredning i Oslofjorden med båt.6000
5036Dødsannonse Dagsavisen 75 mm.1.520
5037Dødsannonse Aftenposten 75 mm.4.198
5038Hygienetiltak i forbindelse med seremoni2.000
VarekodeBeskrivelsePris
5501Miljønøytral transport Oslo sone 1, dag ( over 20 km)7.500
5502Miljønøytral transport Oslo omegn sone 2, dag (over 45 km )18.500
5502Miljønøytral transport Oslo omegn. sone 3, dag (over 70 km)20.200
5502Transport over 20 km (sone 1)58.pr km
5502Transport over 40 km (sone 2)50.pr km
5502Transport. Kveld og natt tillegg.3.950
5509Forsendelse av urne fra krematoriet til gravplass870
VarekodeBeskrivelsePris
6000Byråets Honorarer mva fritt5750
6002Byråets Honorarer mva pliktig3520
6003Timepris dag1.540
6004Timepris kveld1.940
6005Timepris natt, helg og helligdager1.940
6006Honorarer første konferanse ( 08.00-16.00)3.360
6007Honorarer første konferanse tillegg ( 16.00-21.00)830
6008Honorarer første
konferanse tillegg ( helg og helligdager)
1.940
VarekodeBeskrivelsePris fraPris til
7000Krans liten 40 cm i diameter18502400
7001Krans vanlig 53 cm i diameter25503500
7002Krans stor 63 cm i diameter44006000
7004Bårebukett rund i formen, størrelse etter ønske9501350
7005Båredekorasjoner, lave dråpeformede, størrelse etter ønske15503100
7006Kistedekokrasjon, avhengig av (sessong), størrelse etter ønske35006000
7007Fylt hjerte med bare roser, lite/ stort35004500
7008Åpent hjerte, lite/stort22003400
7009Kors, fylt med bare roser
Lite/Stort
17003100
7010Kors, fylt med blomster, etter avtale Lite/Stort12001900
7011Bukett, blomster etter ønske Liten/Stor7001000
7012Minimum Blomsterpynt til kiste, 3 roser3000

Den siste reisen sine tjenester der avdøde er involvert er fritatt for merverdiavgift, slik som stell og nedlegg, overføring på båre og med begravelsesbil.

 

Kjøp av alle varer som program, dødsannonse, blomster etc. er belagt med merverdiavgift og merkes med en *på vår faktura. Merverdiavgiftsbeløpet er ført opp eksplisit

Alle priser er oppgitt inkl. merverdiavgift. Vi tar forbehold om trykkfeil i prislistene.