Aske i verdensrommet

En helt uvanlig begravelse

Det er ingen planet B

Å spre asken i verdensrommet er 100% miljøvennlig. Ballongen, som frakter urnen ut i verdensrommet, er laget av ufarget naturlig lateks som er giftfri. Den vil forringes i samme takt som et eikeblad og vil ikke etterlate noen skadelige spor. All aske som faller ned til bakken, vil ha ørsmå spor av næringsstoffer i seg. Dette vil være med å hjelpe til med å bringe nytt liv til der den treffer kloden. Selve urnen er utstyrt med en GPS-sender. Når den blir funnet igjen, blir den kontrollert og brukt om igjen.

Aske i verdensrommet

Aske i verdensrommet pakker

Asken blir fløyet ut fra Sheffield. Urnen med asken blir ført ut i verdensrommet. Opptakene som blir gjort vil vise oppstigningen til verdensrommet og det øyeblikket asken blir spredt. Vi lager en fantastisk minnevideo med musikk etter eget valg til dere.

Dere får en minneside og et innrammet sertifikat med informasjon om utsendingslokasjon, dato og klokkeslett. Dere er velkommen til å delta og å være med på oppsendingen av urnen.

Dere velger selv plassen fra hvor urnen med asken vil bli ført ut i verdensrommet. Vi vil samarbeide med deg for å finne en passende dato, tid og sted som er viktig for deg og dine nærmeste. 

 

Vi sørger for å søke Statsforvalteren i det fylket askespredningen skal foregå. Vi søker også om tillatelse fra luftfartsmyndighetene.  Urnen med asken blir ført ut i verdensrommet.  

 

Vi lager en fantastisk minnefilm, med musikk etter eget valg, av opptakene under flyturen som viser oppstigningen og spredningsøyeblikket.  

 

Dere får en minneside og et innrammet sertifikat med informasjon om utsendingslokasjon, tidspunkt og dato. Dere er velkomne til å delta og å være med på oppsendingen av urnen. 

Stemningsfull musikk til seremonien

La dere inspirere av våre spillelister med stemningsfull musikk.
Våre dyktige musikere og solister gjenskaper magien i seremonien.