Minneside

Vårt begravelsesbyrå har egne minnesider hvor du kan dele minner, bilder og musikk med familie, venner og andre bekjente. Mange ønsker å skrive en kort tekst, nekrolog, som kan ligge på siden for fremtidige generasjoner.

Minnesider

Ønsker du minneside?

Det fine med en minneside er at det blir flere minner for de etterlatte jo mer innhold det er på siden. Derfor oppfordrer vi folk til å ta del i siden, enten ved å skrive en siste hilsen eller dele et koselig minne.

Hvis du ønsker å opprette en minneside tar du kontakt med oss. Vi forbeholder oss retten til å slette innhold som kan virke støtende, slik at vi sikrer at minnesiden blir en møteplass med verdighet, etikk og omtanke.

minnesider

Hva inneholder en minneside?

Du kan selv bestemme hva som ønsker å være med på en side. Det gir blant annet informasjon om begravelse/seremonien, samt muligheten for familie, venner og betjente å bestille blomster eller gi en pengegave.

Det er også mulighet for å tenne et lys eller skrive et fint minneord om den avdøde.

Du har også mulighet til å oppdrette er galleri der du kan laste opp bilder, videofiler eller sanger.