Hva koster en begravelse

Ja, hva koster egentlig en begravelse?

Uten seremoni

Prisen på en begravelse/bisettelse kommer helt an på hva du ønsker. For noen kan begravelse uten seremoni være et riktig alternativ. Denne løsningen betyr at vi henter den døde hjemme, eller på sykehus/sykehjem. Der steller og legger vi den døde i kisten. Deretter kjører vi kisten til krematoriet eller gravplassen. Vi sørger også for å fylle ut alle offentlige papirer og å melde dødsfallet.
En slik gravferd koster ca. 16.000kr.

Enkel seremoni

Er det ønske om en enkel begravelse/bisettelse med bare de nærmeste tilstede under seremonien i en kirke eller et kapell, vil en enkel kistedekorasjon, 2 assistenter, dødsannonse, 25 program komme i tillegg til det som ligger til grunn i begravelse uten seremoni. En slik gravferd vil da komme på ca. 24.800kr

Stor seremoni

Noen ønsker større seremonier, hvor familie og alle kjente og kjære til avdøde er velkomne. Slike seremonier koster ofte mer. Musikere og musikk, livssyns åpen eller human-etisk gravferdstalere, flere assistenter tilstede før, under og etter seremoni, flere program, dyrere kiste, syning av den døde, og mer blomster og pynt etc…, er kostnaddrivere i større seremonier. En slik gravferd koster gjerne fra 45.000kr.

Merkostnader

Det finnes ikke noe eksakt fasit, lommeboka, behov og den døde eller pårørendes ønsker bestemmer gjerne hvordan er gravferd blir. I tillegg til seremonien kommer avskjedsfest, minnestund og gravstedet.
En tradisjonell gravstein ligger gjerne fra 20.000kr  ferdig gravert og satt opp på gravplassen. En gravstein i stål fra Gjenskinn koster fra 35.000kr. En helt unik gravstein laget av Nico Widerberg begynner på 50.000kr. En diamant av kremasjons aske fra 22.000kr.
Askespredning koster ingen ting, men må søkes om hos Fylkesmannen i fylket asken skal spres.

Det er viktig å lage en oversikt over alle kjente kostnader ved en gravferd etter første planleggingsmøte. Så blir det ingen ubehagelige overraskelser for hverken pårørende eller byrået.

 

 

 

Kategorier