Intervju i Smaalenene

Gravferder utenom det vanlige. Det er viktig at selv om begravelsen blir personlig, så må den ha noen faste rammer og et gjenkjennelig begravelsesritual som sikrer opplevelsen av verdighet. Men man velger selv om det skal være en intim minnestund med de aller nærmeste eller en fest med champagne og liveband – kanskje ved foten av et fjell.

Les intervjuet på smaalenene.no

Kategorier