Intervju med Helseinfonett.no

Skål- for livet som sluttet. Begravelse som feirer livet som ble avsluttet med champagne og levende musikk? Den siste reisen er et nystartet begravelsesbyrå, som bygger på tanker om å lage mer personlig pregede begravelser, og om å gjøre døden litt mer til en naturlig del av livet.

Les intervjuet på helseinfonett.no

Kategorier