Nordmenn planlegger sin egen gravferd

Dagsavisen har vært på besøk. De ønsker å snakke om hvorfor folk ønsker å planlegge sin egen begravelse. Hvilke muligheter er det vi faktisk har, og hvor langt går vi for at de avdøde skal fortsette å være en del av livene våre?

En undersøkelse viser at 1 av 4 av befolkningen under 30 år, planlegger sin egen begravelse.

Du kan lese hele reportasjen her:

Det ligger mye god omsorg i å planlegge sin gravferd, sier daglig leder Pia Cyrén i begravelsesbyrået Den Siste Reisen.

«Vår ambisjon er å lage begravelser som virkelig speiler det livet som er levd, på en sånn måte at den siste avskjeden skal bli et så godt minne som mulig», heter det på hjemmesiden.

Cyrén peker på at ikke alle for eksempel er religiøse. De kan ønske seg en gravferd et annet sted enn i et kirkerom. På puben, i klubblokalet til fotballklubben eller hjemme.

Hos Den Siste Reisen kan man legge inn sine planer i en digital gravferdsplanlegger som et ønske til dem som skal gjennomføre gravferden.

Flere av oss planlegger hvordan vår egen gravferd skal være, gjerne på nettet, ifølge bransjeorganisasjonen Virke Gravferd.

Ny trend

Den samme utviklingen har allerede skjedd i Sverige og Danmark.

– Denne utviklingen vil være tema på Virke Gravferd sitt landsmøte i mai. Da setter vi fokus på «hvor digital kan døden bli?», sier direktør Gunnar Hammersmark i Virke Gravferd.

Filosof Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen jobber med etikk, døden, moralfilosofi og politisk filosofi. Han har ingen store motforestillinger mot å planlegge sin egen gravferd.

– Tvert imot ser jeg at man rent økonomisk kan ha nytte og interesse av å planlegge sin egen begravelse fordi det kan koste mye penger. Det er dyrt å arrangere en begravelse i dag. Kan man påvirke sin egen begravelse, så kunne det ha redusert kostnaden for de etterlatte, sier Gamlund.

Flere har ønsker og innspill om sin avskjed, og bransjen tilbyr dette i varierende grad.

– Vi har i mange år hatt de som ønsker å bestemme sin egen gravferd. Enten ved å skrive hvilke melodier og salmer som skal framføres eller at de ønsker spesielle blomster, mens andre har gjort avtale om hele gravferden, sier direktør Hammersmark.

Flere byråer har etablert en digital planlegger der du selv kan legge inn regi på gravferden.

Kirken

I kirken mener de det kan være positivt å tenke på sin egen begravelse.

– Jeg synes det er en fin ting at man tenker på sin egen gravferd. Det handler om at man har forsonet seg med at man skal dø, sier domprosten i Oslo, Anne-May Grasaas.

Hun peker på at det rent formelt er de etterlatte som har det juridiske ansvaret og at gravferden først og fremst skal være en samling for de pårørende i sorg, men at de aller fleste pårørende strekker seg langt.

Diamant av asken

Den Siste Reisen tilbyr også å lage en minnediamant av kremasjonsasken av dine kjære.

Til nå har 30 kunder brukt karbonet i kremasjonsasken eller hårstrå til å få laget diamanter som det tar nesten et helt år å lage. De koster fra rundt 20.000 kroner og har karat fra 0,15 til 1,00.

– Slik kan du bære med deg din kjære overalt, sier Cyrén.

– Om vi bor spredd, en i New York, en i London og en i Tønsberg, er ikke behovet for en gravplass like stort – og hvor skulle den være, legger hun til.

Siste vilje

Filosof Gamlund mener den siste viljen er viktig.

– Den siste viljen betyr noe, og det ligger en forventning om at de etterlatte skal imøtekomme denne. Om de pårørende får en redusert regning fordi jeg planlegger og jeg i selve gravferden kan ivareta ting jeg brydde meg om, vil det ha en verdi for meg, sier Gamlund.

– Hva med å lage en minnediamant?

– Jeg kan ikke skjønne at det skal være noe galt i det. Det er på mange måter mer praktisk enn en gravplass. Et poeng er jo at gravplassene og kirkegårder vil bli fulle. Det er ikke plass til at alle begraves i kister og man må tenke alternativt, gitt at befolkningen fortsatt vokser, sier Gamlund.

Hos Den Siste Reisen kan man også komponere en sang, skrive konfirmasjonstalen til din sønn eller lage sin egen gravstein, før man går bort.

– Det er en måte å sikre deltakelse for dine kjære, forklarer Pia Cyrén.

Hun peker samtidig på at det er en rekke praktiske oppgaver som må gjøres etter at en kjær går bort. Flere kontoer og abonnement må slettes. Facebook, Twitter og Netflix, for eksempel.

Domprost Grasaas minner om at kirken har en egen liturgi.

– Det er viktig for oss at det er en kirkelig liturgi hvis man ønsker begravelse i kirken. Musikkønsker er helt uproblematisk, men enkelte organister ønsker ikke å spille CD-er i kirken. Da kan de øve inn sangen på orgel hvis det lar seg gjøre, eller eksterne artister kan opptre, sier Grasaas.

Hun ønsker ikke å kommentere Den Siste Reisens minnediamanter.

1.500 personer

Også andre, som begravelsesbyråkjeden Jølstad, har digitale planleggere på trappene.

Hos Jølstad er det omtrent 1.500 personer som i større eller mindre grad planlegger sin egen begravelse, mens rundt halvparten av kundene deres kanskje har funnet en lapp etter sin mor eller far der de ytrer ønsker om en spesiell melodi eller salme.

Direktør Jan Willy Løken i Jølstad peker på at å kjøpe begravelsestjenester er noe man gjør i snitt to ganger i livet og at kompetansenivået er lavt hos pårørende. Mange ønsker å snakke med en gravferdskonsulent.

– Men vi ser at det i våre naboland er digitale begravelsesbyråer, og det behovet skal vi også naturligvis møte, forteller Løken.

Filosof Gamlund mener planlegging av ens egen gravferd er noe flere tenker på.

– At vi uttrykker sterke ønsker eller har preferanser om at noe skal skje etter at vi er døde, innebærer også at man kan påvirke forhold i verden etter at man er borte. Dette er nok noe som mange tenker en del på. Men når man først er død, betyr det ingenting hva som skjer, verken i begravelsen eller andre steder. Men det er en tanke om at man fortsetter å eksistere i en forstand. Minnet om deg og ønskene du uttrykte mens du levde, lever videre mens du er død, sier filosofen.

Dagsavisens reportasje om å planlegge sin egen begravelse

Kategorier