Våre tjenester

En personlig og verdig begravelse – Begravelsesbyrået Den siste reisen

En personlig begravelse betyr ikke at den må være spektakulær eller at seremonien må holdes på toppen av et fjell. Det viktige i en begravelse er at den stemmer, at den stemmer med en avdødes ønsker, og livet som har levd.

Den må stemmer med følelsen de som skal leve videre har. Det skal være verdig og vakkert.

Helt personlig

Å velge en seremoni i kirken avdøde har markert alle livets hendelser i som konfirmasjon, bryllup og barnedåper kan for mange være veldig personlig.

Om det er en ivrig skiløper som er gått bort, kan det være veldig personlig at kameratene på ski laget lager en espalier av ski når kisten bæres ut av kirken.

For noen igjen blir det riktig å velge et seremonisted utenom kirke og kapell, hvor man kjenner sterk tilknytning og har gode minner fra i hverdagen.

Ta sorgen på alvor

Noen er glad i og føler trygghet i våre tradisjoner, for andre igjen har tradisjonene ingen sammenheng med synet på livet, og har derfor utspilt sin rolle. Da trenger du et begravelsesbyrå litt utenom det vanlige for å hjelpe. Det finnes ingen fasit på hva som er riktig måte å sørge på. Men alle må tas på alvor i sin sorg, og den må møtes med respekt.

Noen ønsker en grav å gå til, andre igjen har ikke noe forhold til en grav. De tenker at stell og vedlikehold i fremtiden bare vil skape dårlig samvittighet. Å velge å spre asken for vinden over land eller vann, eller å lage en diamant av asken er også alternativer som kan passe for noen. Minnene om den som er død vil vi uansett valg, allikevel bære med oss i hverdagen.

Folk er så forskjellige, det kan begravelser være også.

Les mere om begravelse og bisettelse her.

Begravelsesbyrået Den siste reisen

Den siste reisen er et begravelsesbyrå litt utenom det vanlige. Vår ambisjon er å lage begravelser som virkelig speiler det livet som er levd, på en sånn måte at den siste avskjeden skal bli et så godt minne som mulig. Vi lager den begravelsen som den avdøde selv ville likt å være med på.

Kategorier